Kurumsal Üye Girişi
Kullanıcı Kodu
Kullanıcı adı
Şifre
 
Yeni üye kayıt
 
 Haber - Duyuru
Yeni Çıkanlar - Yeni Baskılar
Makro ve Mikro Ekonominin ABC'si
Prof. Dr. İlker PARASIZ
1. Baskı
Bugünkü MAKRO EKONOMİ
Prof. Dr. İlker PARASIZ
Prof. Dr. Nazım EKREN
1. Baskı
KÜRESELLEŞEN DÜNYADA DEĞİŞİMİN FARKLI YÜZLERİ
Disiplinler Arası Bir Yaklaşım
Editörler
Doç. Dr. Neslihan SAM
Doç. Dr. Rıza SAM
3. Baskı
VETERİNER ANATOMİ
Hareket Sistemi & İç Organlar
Prof. Dr. Ali BAHADIR
Prof. Dr. Hüseyin YILDIZ
5. Baskı
Modern BANKACILIK
Teori ve Uygulama
Prof. Dr. İlker PARASIZ
3. Baskı
40 Yaş
KIZIMA MEKTUPLAR
Opt. Dr. Ceyhun İRGİL
3. Baskı
Sosyal Bilimlerde SPSS ile Veri Analizi
Prof. Dr. Nuran BAYRAM
3. Baskı
Finansal Krumlar ve Piyasalar
Prof. Dr. İlker PARASIZ
2. Baskı
Sosyal Politikanın Temelleri
Prof. Dr. Sami GÜVEN
5. Baskı
Makro Ekonomi
Prof. Dr. İlker PARASIZ
10. Baskı
Maliye Tarihi
Prof. Dr. Filiz GİRAY
4. Baskı
Dayanıklı Tüketim Malları Ekonomisi
Prof. Dr. İlker PARASIZ
1. Baskı
ÖRNEKLEME
Prof. Dr. Özer SERPER
Prof. Dr. Mustafa AYTAÇ
Prof. Dr. Nuran BAYRAM
3. Baskı
Geleceğe Işık Tutan Eğitimci İbrahim Alaaddin Gövsa
Yrd. Doç. Dr. Kelime ERDAL
1. Baskı
ULUSLARARASI İKTİSAT
ve Yeni Yönelimler
Prof. Dr. İlker PARASIZ
Prof. Dr. Nazım EKREN
1. Baskı
MİKRO EKONOMİ
Rekabet Ekonomisi İçerikli Yaklaşım
Prof. Dr. İlker PARASIZ
Prof. Dr. Nazım EKREN
1. Baskı
İKTİSAT
Prof. Dr. İlker PARASIZ
Prof. Dr. Nazım EKREN
Prof. Dr. Yusuf TUNA
1. Baskı

Online : 1  
Toplam Ziyaret : 3294259

 
 Ürün Detay | Geri dönmek için tıklayınız


ÇİM ALANLAR - Tohum Karışımları ve Gübreleme
Dr. Necdet ORAL
Prof. Dr. Esvet AÇIKGÖZ
Liste Fiyatı:32,00 ? İndirimli Fiyatı:
ISBN:9786054484317 |  16,5x23,5 | Kuşe Kağıt - Renkli | 108 Sayfa | 2. Baskı | 2015

Ülkemizde nüfus artışı, sanayileşme ve göçlere bağlı olarak yaşanan hızlı kentleşme, yeşil (ve özellikle çim) alanların önemini artırmıştır. Çim alanların artışıyla birlikte ithal tohumlara yöneliş de hızlanmaktadır. Son yıllarda kullanılan çim tohumluğunun büyük bir bölümü yurt dışından karşılanmıştır. Gerek estetik ve işlevsel, gerekse ekonomik yönden başarılı bir uygulama için, bu tohumların farklı ekolojik (toprak, iklim) koşullara uyum yetenekleri ile karışımlardaki özelliklerinin saptanarak uygulayıcıların bilgisine sunulması; tür özelliklerine dayalı başarısızlıkları ortadan kaldırabilmek için bir zorunluluktur.

Karasal ya da geçit iklimlerinin egemen olduğu bölgelerde tek bir tür yerine iki ya da daha fazla türden oluşan çim karışımlarının kullanılması daha başarılı sonuçlar vermektedir. Çünkü her türün aktif büyüme dönemi farklı olduğu için, birkaç türden oluşan karışımlar her mevsimde güzel bir görünüme sahip olurlar. Ayrıca her türün hastalık ve zararlılara karşı gösterdiği dayanıklılığın farklı oluşu nedeniyle, karışımdaki herhangi bir türün zarar görmesi halinde diğer türler bu zararı kapatırlar.

Sayılan bu üstünlükleri nedeniyle gelişmiş ülkelerde değişik amaçlı çim karışımları üzerine birçok araştırma yapılmış ve istenilen çim alanların özelliklerine uygun karışımlar geliştirilmiştir. Ancak ülkemizde, çim alanların genel özellikleri ve değişik amaçlara yönelik çim karışımları üzerine yapılan çalışmalar çok sınırlıdır. Oysa başarılı bir çim alan tesisinde o bölgede yapılan araştırma sonuçları göz önünde bulundurulmalıdır. Ancak, ülkemizde bu tür araştırmaların kısıtlı oluşu nedeniyle, uygulamalarda kullanılan karışımlar çoğunlukla ülkemizden en az 20 paralel kuzeyde yer alan Kuzey Avrupa ülkeleri ya da ABD’de yapılan araştırmalardan yararlanılarak hazırlanmakta ve ekolojik koşulların çok farklı oluşu nedeniyle sık sık başarısızlıkla karşılaşılmakta, harcanan emek ve masraflar boşa gitmektedir.

Bu yayın; Dr. Necdet Oral’ın Güney Marmara Bölgesi ekolojisine uygun tür karışımlarını belirlemek amacıyla üç yıl süreyle yürüttüğü tarla denemelerinin sonuçlarına dayalı olarak hazırlanmış olup, verilen karışımların başarısı ortaya konulmuştur. Öte yandan, büyük emek ve masraflarla tesis edilen çim alanlarda homojenlik, sıklık, doku, büyüme, düzgünlük ve renk gibi kalite göstergeleri ancak doğru bir gübreleme ile sürdürülebilir. Çim alanlara yanlış zaman ve miktarda gübre uygulanması, hem malzeme ve işçilik kayıplarına, hem de çim bitkilerinde za­rar­lan­malara yol açmaktadır. Bu nedenle çim bitkilerinin gelişimi gübrelemenin doğru yapılması ve çeşidi ile yakından ilişkilidir.

Çim alanlar sürekli olarak biçilmeleri ve sulanmaları nedeniyle, diğer kültür bitkilerine oranla daha fazla bitki besin maddesine gereksinim duyarlar. Çim alanlarda bol miktarda yaprak oluşumu istenildiği için gübreleme (özellikle azot) çok önemlidir. Toprakta bitki besin maddesi gereksinilenden az olursa, çim dokusu incelir ve renk değişimi görülür. Dolayısıyla çim alanların bakımı, ekim öncesi ve sonrasında yapılacak toprak analizi verilerine göre, bilinçli ve düzenli bir gübreleme programının uygulanması ile sağlanabilir.

Gelişmiş ülkelerde çim alanların gübrelenmesi üzerine birçok yayın bu­lunmasına karşın, ülkemizde bu konudaki yayınlar çok sınırlıdır. Çim alanların gübrelenmesi diğer kültür bitkileri konusundaki genel verilere dayalı olarak yapılmakta ve sık sık başarısızlıkla karşılaşılmaktadır.

"Önsöz'den"

 
 
EZGİ KİTABEVİ YAYINLARI
Altıparmak Cd. Burç Pasajı No:35-36 BURSA Tel : (224) 220 96 97 Faks: (224) 223 24 70